Avís Legal

*Actualitzat: Maig 2019

Objecte de l’Avís Legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i el Reglament UE 2016/679 (RGPD), MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. l’informa de les condicions, l’accés i la utilització del lloc web www.reixago.com, els seus continguts i serveis (de pagament o gratuïts), així com de la seva Política de Privacitat i Política de Cookies.

1.- Titularitat de la Pàgina Web

Informem als usuaris de la present pàgina web: www.reixago.com (en endavant, la Pàgina):

MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. és el titular de la Pàgina.

MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. està domiciliada a Manresa, Carrer Àngel Guimerà 5 – 4t 2a 08241, amb CIF: B63938229 i inscripció al Registre Mercantil de Barcelona Llibre 37867, Fol 182, Full B-316083

Adreça de correu electrònic de contacte: info@reixago.com

Telèfon de contacte: +(34) 93 872 68 96

Els termes i condicions aquí descrits tenen per objecte regular l’accés i ús de la present Pàgina, així com la regulació i informació als usuaris dels serveis oferts a través de la mateixa per MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U.

2.- Usuaris

L’accés i ús d’aquesta Pàgina atribueix a condició d’usuari.

Els usuaris per el sol fet d’accedir a la present Pàgina accepten expressament i plenament l’ Avís Legal, Política de Privacitat i Política de Cookies. Si els esmentats termes i condicions foren substituïts, total o parcialment, per altres, els nous termes i condicions s’entendran acceptats de forma idèntica a l’exposada.

Els usuaris utilitzen els continguts de la Pàgina sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

3.- Utilització de la Pàgina

La Pàgina proporciona als usuaris, l’accés a informacions, apartats, blog, serveis o dades (en endavant “els Continguts”) a Internet, propietat de MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per accedir a determinats continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Si bé MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. actua de bona fe, no es fa responsable de les reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests Continguts.

4.- Propietat Intel·lectual i Indústrial

Els Continguts són propietat de MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. o en el seu cas, de les seves societats vinculades o terceres entitats o individus i es troben protegits per les lleis vigents en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

Els usuaris es comprometen a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U.

Tanmateix, els usuaris no podran utilitzar, difondre, distribuir, publicar, exportar, explotar, reproduir ni copiar tot o part del Contingut o del disseny de la present Pàgina sense el previ consentiment exprés i per escrit de MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U.

5.- Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. com a responsable i titular de la Pàgina, informa als seus usuaris que compleix en tot moment amb les disposicions de les normatives i legislacions vigents aplicables en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular amb el Reglament UE 2016/679 així com amb qualsevol altre legislació vigent aplicable en qualsevol moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris.

Al proporcionar les seves dades a través de qualsevol formulari de la web o el nostre correu electrònic, els usuaris accepten la Política de Protecció de Dades o Política de Privacitat.

Comunicacions comercials:
De conformitat amb la legislació aplicable i més precisament amb la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment per tractar el seu correu electrònic amb finalitat comercial en cada moment.

Els usuaris podran revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de voluntat a MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. al correu electrònic: info@reixago.com

Veure Política de Privacitat

6.- Responsabilitats

MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol caire que es puguin ocasionar, per errades o omissions en els Continguts, falta de disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa d’aquesta Pàgina i dels Continguts o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius, tot i que haver adoptat totes les mides tecnològiques necessàries per evitar-ho.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquesta Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per accedir a determinats Continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. es reserva el dret de sol·licitar la retirada immediata de qualsevol enllaç, comentari o contingut en relació amb la present Pàgina que hagi estat utilitzat, difós, distribuït, publicat, exportat, explotat, reproduït o copiat infringint l’estipulat en les presents Termes i Condicions.

L’usuari de la Pàgina respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol caire causats a MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. i/o qualsevol altre usuari o tercer per incompliment de les presents Termes i Condicions.

7.- Actualització i Modificacions

MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. podrà en qualsevol moment i sense previ avís modificar les presents Termes i Condicions, així com la Política de Privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives, o per decisions corporatives estratègiques. Tanmateix, es recomana a l’usuari accedir a les mateixes cada vegada que pretengui fer ús dels Continguts de la Pàgina.

8.- Enllaços

En cap cas MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç o híper-vincle pertanyents a un lloc web aliè a MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. , ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats híper-vincles o d’altres llocs d’Internet.

9- Quines mesures de Seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes al RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:
– Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
– Realització de còpies de seguretat periòdiques.
– Control d’accés a les dades.
– Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

10.- Utilitzem Galetes (Cookies)?

Utilitzem galetes (cookies) durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de galetes (cookies) i per evitar-ne el seu ús. Per obtenir-ne més informació visiti la nostra Política de Cookies

Veure Política de Cookies

11.- Condicions d’ús

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present Avís Legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.