Política de Privacitat

*Actualitzat: Maig 2019
*Responsable: MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El titular de la Pàgina i responsable del tractament és la societat MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. domiciliada a Manresa, Carrer Àngel Guimerà 5 – 4t 2a  08041, amb CIF: B63938229 i inscripció al Registre Mercantil de Barcelona Llibre 37867, Fol 182, Full B-316083

Dades de Contacte:

Correu electrònic: info@reixago.com

Telèfon: + (34) 93 872 68 96

Per a qualsevol gestió o sol·licitud respecte la present política de privacitat, els Usuaris podran dirigir-se al correu electrònic info@reixago.com amb la referència “Protecció de Dades”.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Tractem les seves dades amb les següents finalitats:

Per Comunicacions i Contacte: Utilitzem les vostres dades facilitades per atendre i gestionar consultes, comentaris, peticions, etc. i poder-li enviar la informació requerida de la millor manera possible.

Per Prestació de Servei/Producte sol·licitat i Facturació: Utilitzem les vostres dades facilitades per prestar el nostre servei o producte sol·licitat, i facturació del mateix.

Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

Com obtenim les dades?

Per Formulari de contacte Web:
Informació personal extreta a través del formulari de la nostre Web (“Contactar”) mitjançant únicament dades bàsiques d’identificació.
A través d’aquest formulari de contacte, l’usuari ha de marcar la casella d’acceptació de la Política de Privacitat manifestant així el seu consentiment voluntari, exprés, i prèviament informat.

Per altres canals directes de contacte (correu electrònic, telèfon)

Altres dades: Informació anònima sobre el seu ús del nostre lloc web a través de WordPress i les seves extensions, per seguretat informàtica i estadística.
Informació anònima sobre el seu ús del nostre lloc web a través de Google, pot consultar la política de privacitat de Google aquí: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Xarxes socials: És possible que accedeixi als nostres serveis a través de xarxes socials. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades, consulteu la política de privacitat d’aquests tercers (Facebook, Instagram, Twitter).
MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. no fa cap tractament de les dades de les xarxes socials.

Quines dades personals tractem?

Dades identificatives bàsiques: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon, etc. per comunicacions i contacte.

Altres dades bàsiques: CIF, DNI, dades de facturació o pagament, etc. serien només sol·licitades en cas d’establir relació i acord comercial entre MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. i vostè (client), i sempre per tal d’assegurar la correcta prestació del servei i/o venda dels nostres productes, i facturació del mateix.

Dades bàsiques que vostè inclogui en les comunicacions que intercanviï amb nosaltres o ens dirigeixi per carta, correu electrònic, telèfon i xarxes socials.
En cap cas MAJO GRAU AGRICOLA, S.L.U. tracta amb dades personals sensibles.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis, en vulgui rebre informació o per el contrari sol·liciti no conservar-les, i després durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

A qui comunicarem les vostres dades?

MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. NO cedeix les dades a tercers, excepte quan per obligació legal així li sigui requerit per l’Autoritat legal competent.

Així doncs, es podran facilitar les dades a:

Autoritats governamentals en compliment dels requisits legals.
Assessors legals i altres proveïdors de serveis de confiança, necessaris per a l’exercici de la nostra activitat, que han implementat polítiques de privacitat d’acord amb la legislació vigent.

Quins són els seus drets?

Pot exercir els següents drets sobre les dades que hagi facilitat a MAJO GRAU AGRÍCOLA,S.L.U.

Dret d’accés a la informació: pot sol·licitar-nos informació sobre les dades personals que tenim de vostè.

Dret de rectificació: ens pot sol·licitar corregir qualsevol informació incompleta o incorrecta que tinguem sobre vostè.

Dret de supressió: pot sol·licitar-nos que eliminem o esborrem les seves dades personals quan no prevalguin altres motius legítims per seguir tractant-les.

Dret d’oposició: pot oposar-se al tractament de les seves dades personals quan no prevalguin altres motius legítims per seguir tractant-les.

Dret de portabilitat: pot sol·licitar la transferència a vostè o a un tercer de les seves dades personals.

Si desitja exercir qualsevol d’aquests drets ha de enviar-nos una sol·licitud amb referència “Protecció de dades” acompanyada d’un document acreditatiu de la seva identitat a:

MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U.
Carrer Àngel Guimerà 5 – 4t 2a 08241 Manresa
Telèfon: +(34) 93 872 68 96
Correu electrònic: info@reixago.com

Tota la informació que vostè ens faciliti haurà de ser veraç. A aquests efectes vostè ens garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas serà vostè l’únic responsable de totes les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U o de tercers per la informació que faciliti.