Termes i Condicions

Versió: Maig 2023

0. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts al lloc web reixago.com, del qual és titular MAJÓ GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. (d’ara endavant, Formatges Reixagó).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicables en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.


1. Identificació

Formatges Reixagó, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: MAJÓ GRAU AGRÍCOLA, S.L.U.
 • El seu nom comercial és: Formatges Reixagó.
 • El seu CIF és: B63938229.
 • El seu domicili social és a: Carrer Àngel Guimerà 5, 4t 2a, 08241 Manresa (Barcelona) ES.
 • Està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Llibre 37867, Fol 182, Full B-316083.
 • Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC): 15.04584/CAT i Núm. RGSEAA: 15.07457/B

2. Comunicacions

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Email: Els usuaris particulars poden contactar mitjançant correu electrònic a botiga@reixago.com, i els usuaris profesionals a info@reixago.com.
 • Telèfon:  +(34) 673 656 133 o +(34) 93 872 68 96 – L’horari d’atenció al client és de 09.00 a 16.00 hores de dilluns a divendres, excloent festius.
 • Direcció postal: Carrer Àngel Guimerà 5 – 4t 2a 08241 Manresa (Barcelona).

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Formatges Reixagó es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


3. Productes

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

Formatges Reixagó es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes que s’ofereixen als clients. D’aquesta manera, Formatges Reixagó podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix Formatges Reixagó es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels productes oferts.

Una vegada dins de reixago.com, i per a accedir a la contractació dels diferents productes, l’usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades del procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a reixago.com.

Formatges Reixagó produeix i comercialitza formatges artesans de llet crua de vaca del seu propi ramat. El transport de totes les comandes es realitza en fred, i és necessari conservar aquests productes per a mantenir el seu òptim de qualitat amb temperatures entre els 4 i 8 °C.

Tots els productes s’etiqueten segons normativa alimentària i d’etiquetatge, indicant clarament entre altres, la data de consum preferent de cada producte.

Tots els productes que es comercialitzen estan sotmesos a estrictes controls de qualitat.


4. Disponibilitat i substitucions

Formatges Reixagó pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de reixago.com. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, s’informarà el client per via electrònica el més aviat possible.

De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d’això el consumidor, Formatges Reixagó podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà pels mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

Si Formatges Reixagó es retardés injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.


5. Procés de compra i/o contractació

Per a realitzar qualsevol compra a reixago.com, és necessari que el client sigui major d’edat.

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

1. Seleccionar producte/s
2. Anar a la cistella de compra
3. Fer clic a Finalitzar compra
4. Introduir informació de client i lliurament
5. Acceptar la Política de Privacitat i els Termes i Condicions
6. Fer clic a Realitzar la comanda
7. Fer pagament
8. Recepció via mail de confirmació

El contracte s’arxivarà electrònicament.
Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda al realitzar la seva comanda, així com el comprovant de recepció enviat per Formatges Reixagó mitjançant correu electrònic.
Juntament amb la seva comanda, rebrà la confirmació de la comanda/albarà


6. Durada, renovació i cancel·lació del contracte

 • Duració: Fins al lliurament del producte.
 • Cancel·lació: No es podrà cancel·lar la comanda una vegada s’hagi iniciat el procés d’enviament.

7. Lliurament

La comanda serà lliurada al domicili designat pel client al moment de la contractació segons la modalitat triada.

L’àmbit de lliurament recull les següents zones: Catalunya

Formes i terminis de lliurament
Tots els enviaments es realitzen a través d’una agència de transport refrigerat, per a mantenir la cadena de fred.
El termini de lliurament serà entre 2 i 7 dies màxims laborables.
El servei de lliuraments serà realitzat sempre en dies laborables, amb un horari de lliurament entre les 08.00 i les 15.00 hores.

Informació referent a les incidències del transport llegeixi el punt Atenció al client i Reclamacions.


8. Preus, despeses i impostos

Els preus dels productes i serveis que es recullen a reixago.com s’expressaran en Euros (€) tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui quin sigui el destí de la comanda.

Els preus finals de tots els productes (i en el seu cas, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) junt amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen a cada un dels articles que apareixen al catàleg de reixago.com.

 • Els productes tenen l’IVA inclòs.
 • El tipus d’IVA és del 0% pels productes (formatges) i 21% pel transport.
 • Despeses d’enviament: Comandes inferiors a 50 € tindrà un cost de 8,50 €. Per a comandes d’igual o major de 50 € serà gratuït.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. En qualsevol cas, el cost final serà comunicat al client durant el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.


9. Formes de pagament

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

 1. Per targeta de crèdit o dèbit
  Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.
 2. Bizum
  A través de Bizum s’autoritzarà el pagament de la comanda, i serà imprescindible disposar d’un compte de Bizum .
 3. PayPal
  A través de PayPal s’autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retiraran els diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per això, serà imprescindible disposar d’un compte de PayPal.
 4. Per Transferència bancària
  Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària s’indicarà el nom del client i número de comanda al moment de realitzar la transferència.
  S’indicarà un número de compte durant el procés de compra.
  Si passats 3 dies hàbils, Formatges Reixagó no ha tingut constància del pagament o cap resposta per part de client, la comanda quedarà cancel·lada. Es recomana enviar el justificant de la transferència a botiga@reixago.com per agilitzar el procés.

 

10. Política de devolucions i desistiment

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari no podrà desistir del contracte d’acord en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable pels següents motius:

 • Els contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • Subministrament de béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.

11. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que s’estableix en el Capítol II Títol IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent totes dues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la qual estiguessin destinades.
Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.


12. Atenció al client i reclamacions

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant Formatges Reixagó el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client a través de l’adreça de correu electrònic botiga@reixago.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

En cas que el client consideri necessari realitzar una reclamació per notificar alguna incidència i/o reclamació de la devolució de la seva comanda, haurà de correspondre a algun dels següents supòsits. I haurà de presentar-se en temps i forma tal com s’especifica:

 1. Incidència en el transport i/o recepció: Es considerarà una incidència en el transport i/o recepció en cas que el client rebi l’embalatge obert, malmès, trencat, o es comprovi que el transport no ha estat refrigerat. I per tant, els productes adquirits s’hagin fet malbé. En aquest cas s’haurà de comunicar al transportista i fer-ho constar a l’albarà de lliurament al moment de la recepció.
 2. Incidència en la recepció de productes que no corresponguin amb la comanda realitzada: En cas que el client rebi uns productes que no corresponguin amb la seva comanda, tindrà dret a la seva reclamació.
 3. Que el producte estigui en mal estat: En cas que el client rebi els productes en mal estat i no siguin causes imputables al transport ni a la recepció i conservació per part del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte.
 • Procediment:

El client tindrà un termini màxim de 24 hores des de la recepció, per enviar la incidència per correu electrònic a botiga@reixago.com emplenant el formulari que pot descarregar aquí, indicant nom complet, número de comanda, explicació de la incidència i fotografia dels productes malmesos.

Formatges Reixagó contactarà a les 24 hores següents per donar resposta a la reclamació (de dilluns a divendres, excloent festius).

Durant aquest temps, i fins a comunicació amb Formatges Reixagó, el client es compromet a conservar el producte envasat tal com l’ha rebut, i amb necessitat de refrigeració entre 4 i 8°, així com l’embalatge del transport a part.

En cas d’acceptar-se la reclamació, el client tindrà dret a rebre de nou tots aquells productes en mal estat de la seva comanda, sense cap cost addicional, o reemborsament de la part que correspongui de l’import de la comanda.

Formatges Reixagó es reserva el dret de reclamar el retorn del producte assumint el cost de transport de la devolució.

No s’acceptaran reclamacions per productes en mal estat presentades fora de temps o forma.


13. Legislació aplicable

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el català o el castellà.

0
  0
  Cistella
  La cistella està buida :(Anar a la Botiga
   Calcula l'enviament